505:ערך לא מספר או גדול מ INT או ערך ריקextgroupid: value 1〈uages=he